Projekty
Active Well    Aktywne życie kluczem do dobrostanu - ACTIVE life as a key to WELLbeing - Erasmus+ KA2 (1.04.2022-31.03.2024)
Numer projektu: 2021-2-PL01-KA210-ADU-000048862
Rodzaj działania: KA2, Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

Wyzwania współczesnego świata - w drodze do zrównoważonego rozwoju - Erasmus+, KA1 (1.12.2021-31.05.2023)
Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018021
Rodzaj działania: Kursy i szkolenia


SenEd   Seniorzy w Edukacji - Seniors in the Education - Erasmus+, KA2 (1.12.2020-30.11.2022)
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-082043
Rodzaj działania: KA2, Partnerstwa strategiczne  

Komentarze

Kalendarz