Komunikacja międzykulturowa

Tu znajdziesz linki do ciekawych materiałów, dzięki którym możesz podwyższyć swoje kompetencje międzykulturowe. 

Kompetencje międzykulturowe skupiają się na rozwijaniu zdolności, wiedzy i postawy niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w zróżnicowanych kontekstach kulturowych. To oznacza zdolność do myślenia, działania i skutecznej komunikacji w międzykulturowych sytuacjach, uwzględniając różnice kulturowe i wykazując wrażliwość na nie. Posiadanie świadomości różnych wartości i przekonań pozwala na rozwijanie zdrowych i szanujących relacji. 

Kompetencje międzykulturowe można podzielić na trzy główne kategorie, które zawierają kluczowe elementy:

1. Rozumienie kulturowe - to znaczy, być świadomym swojej własnej kultury i kultury innych osób, umieć porozumiewać się w różnych językach w celu poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zrozumieć, w jaki sposób kwestie globalne wpływają na kwestie lokalne.

2. Umiejętności - obejmują zachowania interpersonalne i społeczne, takie jak empatia (rozumienie punktu widzenia innych), aktywne słuchanie, obserwacja i krytyczne myślenie.

3. Postawa - polega na otwartym, nie-dyskryminującym podejściu do innych ludzi i ich kultur, wykazywaniu poszanowania i docenianiu różnic.

Zachęcamy do obejrzenia, przyczytania, wysłuchania.


Komunikacja Międzykulturowa - Wielokulturowi Sąsiedzi

Różnice kulturowe - czym są i dlaczego warto je znać

Gest w komunikacji interkulturowej


Savoir-vivre muzułmański - nagranie ze szkolenia

Komentarze

Kalendarz