Rekrutacja do projektu SenED Seniorzy w Edukacji

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój ogłasza nabór kandydatów do międzynarodowego projektu „Seniorzy w Edukacji”. Rekrutacja będzie trwała od 01.03.2021 do 15.03.2021. Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

- Mają  ukończone 55 lat

- Zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, ewaluacji i upowszechnianiu projektu

- Posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które są czynnymi uczestnikami zajęć organizowanych przez Fundację PCKK Edukacja i Rozwój lub uczestniczyły w działaniach Centrum Kompetencji Seniorów w PCKK.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie w siedzibie Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój  przy ul, Wolności 29 w Jeleniej Górze lub wypełnienie Formularza zgłoszeniowego tutaj

Projekt Seniorzy w Edukacji jest realizowany w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja trwa oc 1.03.2021 do 15.03.2021
Informacje o projekcie w zakładce SENED ERASMUS+

Komentarze

Kalendarz