Aktywni Seniorzy - Interreg 19.10.2021

 Warsztaty pn. Kompetentny użytkownik platformy Zoom

Tu znajdziesz linki, które będą przydatne do zgłębiania tematu szkolenia

Jak korzystać z aplikacji Zoom - instrukcja tekst

Zoom - dołączanie do spotkania na komputerze - film, czas trwania 6 min.

Komentarze

Kalendarz