Czym są Study Circles? SenEd

Krąg uczący się to grupa od 8 do 12 osób, które spotykają się regularnie przez kilka tygodni lub miesięcy, aby w demokratyczny i oparty na współpracy sposób zgłębiać wiedzę i umiejętności w wybranym obszarze tematycznym.

Metoda Study Circles:

  • wymaga od uczestników aktywności, 
  • uczestnicy sami decydują o intensywności swojej pracy,
  • tematy są wskazane i wybrane przez uczestników, 
  • uczestnictwo w zajęciach Study Circle poprawia umiejętności funkcjonowania społecznego w grupie, szczególnie umiejętności z zakresu komunikacji grupowej.

Metoda Study Circles zakłada, że każdy dysponuje jakąś wiedzą, doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Uczestnicy Study Circles są zarówno uczniami, jak i nauczycielami.

Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj opracowanie - TU KLIKNIJ w link

Komentarze

Kalendarz