SenEd Regulamin kwalifikowania uczestników warsztatów

Regulamin kwalifikowania uczestników międzynarodowych warsztatów Blended Mobility w projekcie SenEd

W wyjazdach weźmie udział 8 osób, po 4 w każdych warsztatach.

Uczestnicy projektu w okresie od 1 do 18.02.2022 r. zadeklarowali chęć i możliwość wyjazdu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wyniki:
4 osoby wybrały włącznie wyjazd do Czech
5 osób zadeklarowało chęć wyjazdu wyłącznie na Litwę
4 osoby zadeklarowały możliwość wyjazdu zarówno do Czech, jak i na Litwę

Podczas spotkania w dniu 21.02.2022 r., w którym uczestniczyło 9 z 15 uczestników projektu, co stanowi większość, uzgodniono:

1. 4 osoby, które zadeklarowały wyłącznie możliwość wyjazdu do Czech - zostają zakwalifikowane na warsztaty Blended Mobility w Czechach

2. Spośród pozostałych 9 osób zostaną wyłonione 4 osoby na wyjazd do Kowna, w trybie losowania.

3. Uzgodniono następujące zasady losowania:

  •      Losowanie odbywa się osobiście, lub w uzasadnionych przypadkach,  przez osobę wskazaną przez Kandydata/tkę na piśmie
  •      Z par małżeńskich losuje 1 osoba 1 los – wylosowanie „szczęśliwego” losu oznacza zarezerwowanie dwóch miejsc.
  •      Przedstawiciele par małżeńskich losują w pierwszej kolejności.
  •      Jeśli małżeństwo wylosuje los z napisem KOWNO, pula musi być zmniejszona o jeden los, tak żeby do losowania została wystarczająca ilość miejsc na wyjazd.
  •      Losowanie odbędzie się w dniu 24.02.2022 o godz. 8.45 w siedzibie Fundacji PCKK.

Komentarze

Prześlij komentarz

Kalendarz