Active Well - wyniki rekrutacji

Drogie i Drodzy,
w poniedziałek 16.05.2022 zebrała się komisja rekrutacyjna i dokonała analizy zgłoszeń do projektu złożonych przez 57 osób.

Przypomnijmy, że pracujemy w modułach:
Moduł 1. Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia     Cykl 1 od maja 2022 do lutego 2023 r.     Cykl 2 od marca 2023 do stycznia 2024 r.

Moduł 2. Aktywność intelektualna     Cykl 1 od maja 2022 do lutego 2023 r.     Cykl 2 od marca 2023 do stycznia 2024 r.

Moduł 3. Aktywność kulturalna                     1. Teatr od października 2022 do stycznia 2023
                    2. Książka         od lutego 2023 do maja 2023
                    3. Rozmowa od września 2023 do grudnia 2023
                    4. Architektura od stycznia 2024 do marca 2024

Zakłada się, że uczestnik weźmie udział w jednym module działań lokalnych. 
Możliwe jest uczestnictwo w kilku modułach działań lokalnych, w miarę dostępnych miejsc.
Komisja rekrutacyjna utworzy listę uczestników i uczestniczek, z przypisaniem do poszczególnych form aktywności oraz listę rezerwową.

Wszystkie zgłoszone osoby zostały przypisane do Modułu 1 lub Modułu 2, zgodnie z waszymi wyborami.
Jedynie osobom, które zgłosiły się najpóźniej zostały zmienione cykle, gdyż już nie było miejsc w cyklu 1.
Listy uczestników z podziałem na grupy są dostępne w sekretariacie Fundacji, osoby będą też powiadamiane smsami.

W formularzu mogliście wskazywać kilka aktywności, jednak zgodnie z regulaminem każda osoba została przypisana do jednego Modułu, tak, żeby wszyscy mogli wziąć udział w działaniach.Komentarze

Kalendarz