Rozwój kompetencji seniorów w wymiarze europejskim - nabór na warsztaty w Kownie

Fundacja PCKK ogłasza nabór do mobilności edukacyjnej do Kowna.

Uczestnikami / uczestniczkami wyjazdu edukacyjnego do Kowna mogą być aktualni Słuchacze Centrum Kompetencji Seniorów, prowadzonego przez Fundację PCKK w Jeleniej Górze.

Wyjazd edukacyjny realizowany będzie w ramach programu Erasmus+. Warsztaty odbędą się w dniach 12-16.06.2023 r.

Zgłoszenia do 10 maja 2023 r.

Uczestnicy mobilności będą:

 • brali udział w edukacji w środowisku międzynarodowym

 • poznają przykłady ciekawych aktywności związanych z ekologią

 • zaprezentują dobre praktyki działalności CKS w formie cyfrowej

 • poznają elementy kultury kraju goszczącego

 • wezmą udział w animacjach językowych, poznając podstawowe zwroty i słownictwo w języku kraju goszczącego.


Rekrutacja zaczyna się w dniu 28.04.2023, a kończy się 10.05.2023 r.
Będzie przebiegała zgodnie z poniższymi zasadami (kompletny regulamin projektu jest dostępny tutaj):

§4 PROCES REKRUTACJI DO MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH

 1. W projekcie zostaną zrealizowane dwie mobilności edukacyjne i do każdej z nich będzie prowadzona osobna rekrutacja.

 2. Terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjapckk.org.pl. oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Słuchaczka/słuchacz może wziąć udział w jednej mobilności.

 4. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w projekcie wypełnia dokumenty rekrutacyjne i przekazuje do sekretariatu w siedzibie Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój lub wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 5. Wpływ zgłoszenia jest odnotowany z zapisaniem daty złożenia.

 6. Komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w sekretariacie w siedzibie Fundacji oraz na stronie www.fundacjapckk.org.pl.
  Na stronie www.fundacjapckk.org.pl dostępny jest też formularz rekrutacyjny online.    

 7. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezes Fundacji, w skład której wchodzą 3 osoby.

 8. Kryteria kwalifikowania do uczestnictwa w projekcie:

 1. W projekcie mogą wziąć udział aktualni słuchacze i słuchaczki Centrum Kompetencji Seniorów. 

 2. Kryteria plasujące:

 • ilość lat aktywności w CKS, liczona od 2018 r.

 • aktywność w działaniach CKS w latach 2020-2023, weryfikowana listami obecności

 • aktywny udział w projektach realizowanych przez Fundację PCKK

 • niskie wykształcenie.

 1. Uczestnicy projektu / mobilności edukacyjnej zobowiązują się do:

 • aktywnego uczestnictwa w działaniach edukacyjnych

 • przygotowania prezentacji w wersji cyfrowej

 • godnego reprezentowania Fundacji PCKK

 • uczestnictwa w ewaluacji projektu

 • aktywnego upowszechniania informacji o działaniach projektowych.

 1. Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych formularzy dokona wyboru uczestników. Zostanie utworzona lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 15 maja 2023 r.


Ważne informacje dotyczące mobilności:
 • planujemy wyjazd na dwa dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów i powrót w terminie do dwóch dni po zakończeniu;
 • dojazd będzie busem;
 • zakwaterowanie w hotelu, w pokojach 2-osobowych;
 • całodniowe wyżywienie.
(można też wypełnić i złożyć dokumenty w sekretariacie - czynny od 4.05.2023)Komentarze

Kalendarz