Rozwój kompetencji seniorów w wymiarze europejskim - informacja o wynikach naboru

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Projekcie Erasmus+
pn. Rozwój kompetencji seniorów w wymiarze europejskim
2022-1-PL01-KA122-ADU-000076616

 Warsztaty w Kownie (12-16.06.2023 r.) 

Komisja w składzie:

1.     Jolanta Ratyńska - Wiceprezes Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój – przewodnicząca

2.     Barbara Janic - Koordynator projektów

3.   Mariola Zarówna - 

przeprowadziła w dniu 11.05.2023 r. postępowanie kwalifikacyjne. 

Zadaniem komisji rekrutacyjnej była weryfikacja formularzy zgłoszeniowych na udział w warsztatach w  Kownie, złożonych przez kandydatów (Seniorów z CKS)  i dokonanie wyboru uczestników mobilności zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji. 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 osób, komisja zakwalifikowała 8  zgłoszeń, oraz 2  osoby zostały wpisane na listę rezerwową.

Wszystkie wpisane na listy osoby zostaną niezwłocznie poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji.
Komentarze

Kalendarz