Zaproszenie do udziału w międzynarodowych warsztatach dla Seniorów

Zapraszamy aktywnych uczestników i uczestniczki projektu Active Well do zgłaszania się na dwa międzynarodowe warsztaty polsko-czeskie.

Warsztaty odbędą się: w Libercu w dniach 13-15.09.2023 oraz w Jeleniej Górze  w dniach 18-20.10.2023

W warsztatach weźmie udział 10 osób z UTW w Libercu i 10 osób z CKS.

Kryteria uczestnictwa:

  1. Wyłącznie osoby zapisane do Active Well, uczestniczące w zajęciach projektowych (moduły Aktywność intelektualna i Aktywność fizyczna, Aktywność kulturalna).
  2. Regularnie uczestniczące w zajęciach projektowych.
  3. Deklarujące możliwość udziału w obu warsztatach - w Libercu i w Jeleniej Górze jesienią 2023 r.
  4. Pierwszeństwo mają te osoby, które są w Centrum Kompetencji Seniorów od 2018 r. 
  5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń preferowane będą osoby, które w podstawowym zakresie komunikują się w języku angielskim.

Termin zgłoszeń - do 24.08.2023

Wersja papierowa formularza dostępna jest w sekretariacie


Komentarze

Kalendarz