Edukacyjna mobilność do Palermo INFOPACK

Rozwój kompetencji seniorów w wymiarze europejskim - projekt w programie Erasmus+ w obszarze Edukacja Dorosłych.

Poniżej znajdziesz większość informacji dotyczących przygotowań i mobilności edukacyjnej do CPiA w Palermo.

Spotkanie grupy wyjeżdzającej na mobilność edukacyjną do Palermo odbyło się 30.10.2023 o godzinie 20.00

Poniżej niezbędne informacje:

Program spotkania:

 1. Omówienie celów edukacyjnych i postawienie pytań badawczych:
  Będziemy zbierać informacje i pogłębać tematy w następujących obszarach:
  a) Jakie są skutki erupcji wulkanów na nasze środowisko i klimat? Czy to zjawisko ma długotrwały wpływ?
  b) Dlaczego pożary lasów występują naturalnie, i jakie konsekwencje mają dla jakości powietrza i klimatu?
  c) Jak uczą się dorośli w CPiA w Palermo? - obserwacje, dyskusja, analiza

 2. Przygotowania do wyjazdu:
  a) przygotowanie międzykulturowe - samokształcenie - link do przydatnych materiałów
  b) szkolenie - Komunikacja międzykulturowa, w dniu 9.11.2023 o godzinie 19.00 online
  c) przygotowanie materiałów informacyjnych o Polsce, Jeleniej Górze, regionie

 3. Omówienie spraw bieżących
 4. Pytania i odpowiedzi (Q&A)
Materiały rozwijające wiedzę w zakresie erupcji wulkanów, naturalnych pożarów i zmian klimatu:

Komentarze

Kalendarz