Trening poznawczy 20.12.2023

Trening poznawczy w ramach realizowanego przez nas modułu Aktywność intelektualna w projekcie Aktywne życie kluczem do dobrostanu, w programie Erasmus+.

 

Znaczenie ćwiczeń muzyczno - ruchowych dla Seniorów
Integracja wzroku, słuchu i ruchu w poprawie zdrowia mózgu

 1. Cele ćwiczeń muzyczno-ruchowych
 2. Poprawa koordynacji ruchowej
 3. Stymulacja sensoryczna
 4. Ćwiczenie funkcji poznawczych
 5. Poprawa nastroju i redukcja stresu
 6. Stymulacja społeczna
 7. Utrzymanie zdolności poznawczych

Poprawa koordynacji ruchowej

 • Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odgrywają kluczową rolę w poprawie równowagi i elastyczności seniorów. 
 • Poprzez synchronizację ruchów z rytmiczną muzyką, uczestnicy rozwijają świadomość swojego ciała, co przekłada się na lepszą kontrolę nad postawą i stabilnością. 
 • Systematyczne wykonywanie tych ćwiczeń stymuluje mięśnie, wzmacniając jednocześnie obszary istotne dla utrzymania równowagi.
 • Dodatkowo, skoordynowane ruchy w rytm muzyki pomagają zwiększyć elastyczność stawów. 
 • Ćwiczenia te angażują różne partie ciała, co przyczynia się do utrzymania pełnego zakresu ruchu w stawach.

Stymulacja sensoryczna

 • Poprzez integrację elementów wzrokowych, słuchowych i ruchowych, uczestnicy rozwijają bardziej złożoną percepcję otaczającego ich świata.
 • W trakcie muzyczno-ruchowych ćwiczeń, reagujemy na bodźce dźwiękowe i wizualne, co wzmacnia zdolność do skupienia uwagi na różnych aspektach jednocześnie. 
 • Ta wielozmysłowa interakcja nie tylko dostarcza przyjemności, ale również aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za koordynację sensoryczną.
 • Dodatkowo, poprzez angażowanie się w różnorodne ruchy zgodne z rytmiczną muzyką, seniorzy rozwijają lepszą świadomość przestrzeni wokół siebie. 
 • Ćwiczenia te wymagają uwagi na detale, co prowadzi do lepszego rozumienia relacji między ciałem a otoczeniem, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie w codziennych czynnościach.

Ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe stanowią niezwykle skuteczne narzędzie w wspieraniu funkcji poznawczych: pamięć, uwagę i myślenie abstrakcyjne.
 • Pamięć: Rytmiczne ćwiczenia muzyczne, które wymagają zapamiętywania sekwencji ruchów w zgodzie z muzyką, stanowią doskonałe wyzwanie dla pamięci proceduralnej. Systematyczne wykonywanie tych ruchów sprzyja utrzymaniu zdolności do zapamiętywania i odtwarzania sekwencji, co wpływa korzystnie na pamięć operacyjną.
 • Uwaga:  Uczestnicy muszą skoncentrować się na wykonywaniu określonych ruchów w określonym tempie, co rozwija ich zdolność do utrzymania skupienia i uwagi. 
 • Myślenie abstrakcyjne: Niektóre ćwiczenia abstrakcyjnego myślenia, czyli analizy i rozumienia związków między dźwiękami, ruchami a czasem muzyki. Zadania te korzystnie wpływają na rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego.
Ćwiczenia


Poprawa nastroju i redukcja stresu

Wspólne, głośne śpiewanie może mieć znaczny wpływ na emocje, zarówno indywidualne, jak i grupowe.
 • Uczestnicy doświadczają radości i poczucia wspólnoty 
 • Wspólne wyrażanie się poprzez śpiewanie może pomóc w rozluźnieniu napiętych mięśni i redukcji poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Działa jak naturalny środek przeciwko stresowi
 • Wspólne śpiewanie sprzyja budowaniu więzi społecznych. Działa jak narzędzie integracji społecznej, łącząc ludzi w wspólne doświadczenie.
 • Regularne uczestnictwo w sesjach śpiewania może przyczynić się do ogólnego poprawienia samopoczucia psychicznego
Ćwiczenia


Komentarze

Kalendarz