ROZWOJOWE WAKACJE W MIEŚCIE 2024

Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat do udziału w wakacyjnych warsztatach rozwijających świadomość ekologiczną dzieci i zapobiegających podejmowaniu przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Grupa I "Przyrodnicy" - 22.07-26.07.2024. 

Przyrodnicy odkrywają przyrodę wszystkimi zmysłami. Poznają gatunki roślin, poznają i zbierają lokalne rośliny jadalne. Odkrywają świat przyrody dotykiem, słuchem i węchem. Tworzą własne, naturalne perfumy.

Grupa II "Konstruktorzy ekologicznego świata" - 19.08-23.08.2024.

Konstruktorzy ekologicznego świata będą planować i budować ekologiczny świat z klocków LEGO. Zrealizują proste projekty ekologiczne, będą grać w gry i wykonywać zadania zespołowe  nawiązujące do ekologii i technologii proekologicznych.

Grupa III "Ekologiczni twórcy" - 26.08-30.08.2024. 

Ekologiczni twórcy będą poszukiwać naturalnych barwników, tworzyć dzieła techniką cyjanotypii, odtwarzać ekosystem w naczyniu szklanym.

Rozwojowe wakacje w mieście (Канікули розвитку у місті) to zorganizowana forma wypoczynku dzieci w grupach międzynarodowych. Warsztaty są współfinansowane przez Miasto Jelenia Góra. 

W wypoczynku mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy w wieku 7-11 lat, którzy są mieszkańcami Jeleniej Góry lub/i uczniami jeleniogórskich szkół.

Spośród zgłoszonych dzieci pierwszeństwo będą miały osoby wskazane przez MOPS w Jeleniej Górze.

Dziecko może uczestniczyć w jednym tygodniu dofinansowanego przez Miasto Jelenia Góra wypoczynku.

Koszt uczestnictwa dziecka w pięciodniowych warsztatach wynosi 220 zł

Organizacja i przebieg warsztatów:
W każdym z terminów, w warsztatach weźmie udział ok. 12-osobowa grupa dziewcząt i chłopców w wieku 7-11 lat. Grupa będzie międzynarodowa.
Zajęcia będą realizowane w godz. 8-16, w języku polskim. Dzieci otrzymają 2-gie śniadanie i obiad. 

Program dnia obejmuje:
5 godzin - zajęcia rozwojowe zgodnie z programem profilaktycznym (w dwóch dniach odbędą się wycieczki i warsztaty w terenie)
1 godzina – obiad w lokalu gastronomicznym
2 godziny – cd. zajęć rozwojowych, gry i zabawy ruchowe.

Komentarze

Kalendarz