- Active Well

 

Aktywne życie kluczem do dobrostanu  


Fundacja „PCKK” Edukacja i Rozwój rozpoczęła kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ pn. „Aktywne życie kluczem do dobrostanu”. 

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne i cyfrowe osób w wieku 60+. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem III Wieku z Liberca.

W ramach dwuletniego projektu będą realizowane działania lokalne w trzech modułach

Moduł 1

Aktywność fizyczna - pozwala opóźnić proces starzenia, a tym samym zachować sprawność, która umożliwia i ułatwia codzienne czynności osobom starszym.

Moduł 2

Aktywność intelektualna -  rozwijanie kompetencji poznawczych (trening pamięci, uwagi i logicznego myślenia), dzięki którym seniorzy będą lepiej funkcjonować w społeczeństwie i będą bardziej komunikatywni

Moduł 3

Aktywność kulturalna - czynnik więzi społecznej, pozwalający na rozwój wyobraźni, kreatywności, otwartości na innych, a przede wszystkim  spełniający potrzeby emocjonalne seniorów.

Moduły 1 i 2 będą realizowane w dwóch, powtarzających się cyklach. Moduł trzeci będzie podzielony na 4 obszary tematyczne.

Odbędą się też cztery międzynarodowe warsztaty  - dwa w Jeleniej Górze i dwa w Libercu.

Projekt skierowany jest do uczestników  Centrum Kompetencji Seniorów działającego przy Fundacji PCKK oraz do wszystkich zainteresowanych seniorów z Jeleniej Góry i okolic.

REKRUTACJA


Komentarze

Kalendarz